• Safety Way®
  • próby odbiorcze zgodnie z normą PN-EN 12101-6 cz. 6, po aranżacji przestrzeni biurowych itp.,
  • próby współdziałania z innymi systemami w obiekcie (CSP, BMS),
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,
  • przeglądy techniczne oraz próby coroczne zgodnie z normą PN-EN 12101-6  (rozdział 13 – Konserwacja),
  • szkolenia z obsługi systemu dla Klienta oraz zarządcy obiektu,
  • doradztwo w każdym momencie użytkowania systemu.

 

 • Safety Carpark
  • próby współdziałania z innymi systemami w obiekcie (CSP, BMS),
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,
  • przeglądy techniczne i okresowe zgodnie z normą BS 5588-12:
   • przeglądy półroczne i roczne systemu detekcji CO/LPG,
   • przeglądy roczne systemu wentylacji pożarowej i bytowej,
  • modyfikacje systemu,
  • szkolenia z obsługi systemu dla Klienta oraz zarządcy obiektem,
  • doradztwo w każdym momencie użytkowania systemu.

    

 • Klapy przeciwpożarowe oraz klapy wentylacji pożarowej:
  • przeglądy techniczne i okresowe,
  • modyfikacja (zmiana napędu),
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,
  • próby współdziałania z innymi systemami (CSP, BMS).

 

 • Regulatory przepływu i ciśnienia:
  • przeglądy techniczne i okresowe,
  • zmiana nastaw regulacji, kalibracja (w obiekcie),
  • pomiary wydajności i poprawnej regulacji,
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.

 

 • Systemy SMAYLAB®:
  • pomiary wydajności wentylacji,
  • pomiary wydajności dygestoriów (PN-EN 14175-6),
  • testy zadymiania dygestoriów,
  • przeglądy techniczne i okresowe,
  • zmiany nastaw sterowania,
  • rozbudowa układów i systemów sterowania,
  • szkolenia z obsługi systemu dla Klienta oraz zarządcy obiektu,
  • doradztwo w każdym momencie użytkowania systemu.