Skuteczne i efektywne oddymianie klatek schodowych


Systemy ZODIC to kompletne zestawy urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła z klatek schodowych, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi oraz warunki do prowadzenia ewakuacji, akcji gaśniczej i działań ratowniczych.

Systemy powstały w oparciu o badania prowadzone w warunkach rzeczywistych pożarów (projekt „Bezpieczna ewakuacja”, www.bezpiecznaewakuacja.pl).

Korzyści z zastosowania systemów ZODIC:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi poprzez wyższy standard zabezpieczenia budynku,
 • złagodzenie warunków dla inwestycji poprzez możliwość powiększenie długości dojść ewakuacyjnych w budynku (ZODIC to samoczynne urządzenia oddymiające, uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu),
 • alternatywa dla znacznie droższych systemów zapobiegających zadymieniu klatek schodowych (tzw. systemów nadciśnieniowych).


Przeznaczenie:


Systemy ZODIC przeznaczone są do klatek schodowych budynków niskich (N) i średniowysokich (SW) oraz pod pewnymi warunkami również budynków wysokich (W), a także mogą obsługiwać inne przestrzenie (np. szyby windowe), w których przepisy krajowe wymagają lub dopuszczają możliwość zastosowania systemów oddymiania.


Dodatkowe informacje:

 • ZODIC-M z układem nawiewnym adaptowalnym do pracy w zmiennych warunkach (wentylatory ze zmiennym przepływem powietrza),
 • kompletność systemu (zawiera wszystkie niezbędne elementy zabezpieczające klatkę schodową),
 • mniejsza podatność na czynniki zewnętrzne (wiatr),
 • automatyczne sterowanie urządzeniami wchodzącymi w skład systemu oraz możliwość, sterowania innymi elementami instalacji (np.oddymianiem szybów windowych, napowietrzaniem przedsionków pożarowych itp.),
 • możliwość współpracy z innymi systemami zabezpieczającymi budynek (np. SSP),
 • praktyczny algorytm obliczeniowy oraz wsparcie techniczne dla projektantów.


ZODIC-G


Zestaw wyrobów do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła. Charakterystyka ogólna systemu grawitacyjnego ZODIC-G:

 • odprowadzenie dymu z klatki schodowej poprzez wykorzystanie naturalnego przepływu powietrza, wywołanego ciągiem kominowym i stratyfikacją termiczną dymu podczas pożaru,
 • klapa dymowa SCD-1 jako element oddymiający zlokalizowana w stropie klatki schodowej,
 • kompensacja powietrza poprzez automatyczne otwarcie drzwi wejściowych do klatki lub za pomocą czerpni ściennej CDH.


ZOBACZ PRODUKT


ZODIC-M

Zestaw wyrobów do odprowadzania dymu i ciepła ze zmiennym mechanicznym nawiewem kompensacyjnym. Charakterystyka ogólna systemu mechanicznego ZODIC-M:

 • odprowadzenie dymu poprzez wymuszony mechanicznie przepływ powietrza przez klatkę schodowa,
 • klapa dymowa SCD-1-L lub wyrzutnia ścienna CDH-F-L jako element oddymiający (urzadzenia z listwami pomiarowymi),
 • kompensacja powietrza poprzez nawiew mechaniczny do klatki schodowej w jej dolnej części (wentylatory AFC lub zespoły nawiewne ZNZ ze zmiennym wydatkiem powietrza),
 • ograniczony wpływ naturalnych zjawisk kształtujących przepływ powietrza i dymu na efektywność oddymiania klatki (z uwagi na zastosowanie nawiewu mechanicznego)


ZOBACZ PRODUKT