Dokument obejmuje swym zakresem podstawowe czynności serwisowo – eksploatacyjne, jakie we własnym zakresie może wykonać każdy użytkownik zestawu wyrobów iSWAY-FC.

Instrukcja oparta jest o realne przykłady postępowania i diagnozowania podstawowych nieprawidłowości, jakie mogą występować w zestawie wyrobów iSWAY-FC.


Instrukcja dostępna jest pod linkiem:


Instrukcja eksploatacji Safety Way